Informacja z dn. 18 lutego 2020 r. dotycząca postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa””

Opublikowano: 18.02.2020

W dniu 10 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa””.

Po przeanalizowaniu złożonych przez Wykonawcę INERGIS S.A. na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp dokumentów oraz wyjaśnień dokumentów potwierdzających minimalne wymagania określone przez Zamawiającego jakie muszą spełniać oferowane dostawy komisja ustaliła, iż dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu są poprawne i nie ma do nich zastrzeżeń.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy INERGIS S.A. została uznana za najkorzystniejszą, a zawiadomienie o tej czynności zostało przekazane uczestnikom postępowania w dniu 11.02.2020 r.

Podpisanie umowy na wykonanie zamówienia z Wykonawcą INERGIS S.A., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, czyli 21.02.2020 r. Termin dziesięciodniowy uprawomocnienia decyzji wyboru oferty najkorzystniejszej jest okresem, w którym od przedmiotowej decyzji uczestnicy postępowania mogą wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymano informację o złożeniu przez Sanito Sp. z o.o. skargi do Sądu Okręgowego w Krakowie od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 listopada 2019 r., wraz z wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia. W przypadku udzielenia zabezpieczenia przez sąd Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy na wykonanie zamówienia do dnia ogłoszenia wyroku przez sąd.

W najbliższym czasie sąd ma podjąć decyzję w sprawie zabezpieczenia.

Termin rozprawy przed Sądem Okręgowym w Krakowie: 10 marca 2020 r.

Aktualności

  • W związku z zakończeniem realizacji projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” Mieszkańcu pamiętaj, że: Nie możesz nic zmieniać w [więcej...]
  • W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców związanymi z wyłączaniem się inwerterów w instalacjach fotowoltaicznych Stowarzyszenie [więcej...]
  • Informujemy mieszkańców, iż przepisy ustawy Prawo Budowlane, wskazują konieczność dokonania zgłoszenia instalacji fotowoltaiczne - o mocach [więcej...]

Gminy realizujące projekt

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann