Czysta Energia Blisko Krakowa

Kilka słów o projekcie

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa”  realizowany jest przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Liderem projektu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Projekt umożliwi pozyskanie dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gmin Partnerskich. Realizacja projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” przyczyni się do wyeliminowania, bądź zmniejszenia pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne lub budynki użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 28 437 011,97 PLN. Instytucja Zarządzająca RPO WM na realizację projektu przyznała dofinansowanie w kwocie 15 294 014,35 PLN.

Czysta Energia Blisko Krakowa

Jak uzyskać dofinansowanie ?

  • Projekt pt.: „Czysta Energia Blisko Krakowa” realizowany jest przez pięć podkrakowskich gmin: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne i Zabierzów. Projekt kierowany jest do osób mieszkających na ich obszarze, które są zainteresowane montażem instalacji grzewczej wytwarzającej energię cieplną i elektryczną, wykorzystującą odnawialne źródła energii.
  • W roku 2017 i 2018 Urzędy Gmin Partnerskich (biorących udział w projekcie) przeprowadziły nabory osób, które chciały uczestniczyć w projekcie. Zwykle wiązało się to ze złożeniem deklaracji woli uczestnictwa w projekcie, podaniem niezbędnych danych, a także przeprowadzeniem audytu energetycznego obiektu, w którym przewidywano montaż/ wymianę instalacji.
  • Osoby, które uprzednio nie zadeklarowały chęci udziału w projekcie, a chciałyby się zgłosić, powinny skontaktować się z wyznaczonym w konkretnej Gminie koordynatorem projektu.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann