Informacja z dn. 13 stycznia 2020 r. dotycząca postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa””

Opublikowano: 13.01.2020

Informujemy, iż opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu w stosunku do wcześniejszych planów wynikają z odwołań Wykonawców złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej i prowadzonych przez KIO postępowań.

W dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymaliśmy informację o złożeniu przez Sanito Sp. z o.o. skargi do Sądu Okręgowego w Krakowie od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 listopada 2019 r. (sygn. akt KIO 2025/19 i KIO 2029/19), wraz z wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia. W przypadku udzielenia zabezpieczenia przez sąd Zamawiający nie będzie mógł zawrzeć umowy na wykonanie zamówienia do dnia ogłoszenia wyroku przez sąd.

Wcześniejsze odwołanie wniesione przez Sanito Sp. z o.o. (sygn. akt KIO 2526/19) z dnia 12 grudnia 2019 r. zostało odrzucone przez KIO w dniu 20 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Sanito Sp. z o.o. wniósł kolejne odwołanie do KIO (sygn. akt: KIO 2678/19) m.in. na przedwczesne unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty. W chwili obecnej przekazano stosowne dokumenty do KIO dla tego postępowania.

W dalszym ciągu komisja przetargowa dokonuje oceny prawidłowości dokumentów złożonych na wezwanie przez firmę INERGIS S.A. W dniu dzisiejszym wezwano Wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów.

Informacje z dalszego przebiegu procesu związanego z wyborem Wykonawcy będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej  LGD Blisko Krakowa.

Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 29.08.2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 17.09.2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 27.09.2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 22.10.2019 r.

Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 10.01.2020 r.

Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 10.02.2020 r.

Aktualności

  • W związku z zakończeniem realizacji projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” Mieszkańcu pamiętaj, że: Nie możesz nic zmieniać w [więcej...]
  • W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców związanymi z wyłączaniem się inwerterów w instalacjach fotowoltaicznych Stowarzyszenie [więcej...]
  • Informujemy mieszkańców, iż przepisy ustawy Prawo Budowlane, wskazują konieczność dokonania zgłoszenia instalacji fotowoltaiczne - o mocach [więcej...]

Gminy realizujące projekt

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann