13. Chcę rozbudować instalację fotowoltaiczną

Opublikowano: 03.06.2022

Gmina może wyrazić na piśmie zgodę na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej (mieszkaniec powinien złożyć wniosek o rozbudowę instalacji do gminy w formie pisemnej)  poprzez dołożenie kilku dodatkowych paneli pod warunkiem, że:

 • instalacja dodatkowych paneli nie spowoduje konieczności modyfikacji powstałej w ramach projektu instalacji (w tym nie nastąpi zmiana falownika),
 • przedmiotowa rozbudowa nie wpłynie negatywnie na efekt ekologiczny i trwałość Projektu, co potwierdzi pisemnie Inergis,
 • przedmiotowa rozbudowa nie skutkuje naruszeniem lub utratą gwarancji, co zostanie potwierdzone na piśmie przez Inergis,
 • Inergis wyrazi pisemną zgodę na zmianę, określi warunki jej realizacji i koszt, a mieszkaniec pokryje koszty rozbudowy.
 • KROKI, jakie należy wykonać:
 1. Mieszkaniec informuje gminę o chęci rozbudowy instalacji.
 2. Gmina, w przypadku braku przeciwskazań, kieruje mieszkańca do INERGIS.
 3. Mieszkaniec zgłasza się do INERGIS celem weryfikacji technicznej możliwości dokonania rozbudowy.

Osoba odpowiedzialna ze strony INERGIS:

Patryk Pytlowski

tel: 797-586-577

e-mail: p.pytlowski@inergis.pl

 1. INERGIS przedstawia cennik usługi mieszkańcowi, cennik również dostępny w Gminach.
 2. INERGIS dokonuje weryfikacji możliwości rozbudowy instalacji.

Koszt weryfikacji:

 • Online – 50 zł netto,
 • U mieszkańca – 250 zł netto
 1. INERGIS mailowo informuje Gminę o ustaleniach z mieszkańcem (ilość modułów, warunki rozbudowy), na tej podstawie Gmina wyraża/ nie wyraża ostateczną zgodę na rozbudowę – mail zwrotny do INERGIS.
 2. Mieszkaniec zleca INERGIS wykonanie usługi. Po wykonaniu usługi INERGIS informuje Gminę o modyfikacji i o aktualnej mocy instalacji. Gmina dołącza dokument do dokumentacji powykonawczej danego adresu.

 

Aktualności

 • W związku z zakończeniem realizacji projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” Mieszkańcu pamiętaj, że: Nie możesz nic zmieniać w [więcej...]
 • W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców związanymi z wyłączaniem się inwerterów w instalacjach fotowoltaicznych Stowarzyszenie [więcej...]
 • Informujemy mieszkańców, iż przepisy ustawy Prawo Budowlane, wskazują konieczność dokonania zgłoszenia instalacji fotowoltaiczne - o mocach [więcej...]

Gminy realizujące projekt

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann